Representació a altres comissions

Junta de PDI

Comissió Permanent

Comitè de Seguretat i Salut

Comissió d’Acció Social

Comissió de Formació

Comitè d'Empresa

Comissió Paritària

Comissió Permanent

Comitè de Seguretat i Salut

Comissió d’Acció Social

Comissió de Formació