Representació a altres comissions

Comissió Paritària

Comissió Permanent

Comitè de Seguretat i Salut

Comissió d’Acció Social

Comissió de Formació