Membres

Junta del PDI

Nom
Sindicat
Càrrec
STEI-i
President
LLull Gilet, Antoni
STEI-i
Secretari
Mir Torres, Arnau
STEI-i
 
Ribas Carbó, Miquel
STEI-i
 
Aguiló Pons, Isabel
STEI-i
 
Picos Gayà, Rodrigo
STEI-i
 
Llompart Bibiloni, Maria
STEI-i
 
Homar Santaner, Víctor STEI-i  
Miquel Novajra, Alexandre
CCOO
 
Castro Valdomar, Maria Jesús
CCOO
 
Ballester Brage, Lluís
CCOO
 
González Hidalgo, Manuel
UGT
 
Falero Folgoso, Francisco José
UGT
 

Comitè d'empresa

Per a qualsevol informació, escriviu a caterina.calafat@uib.es

Nom
Sindicat
Càrrec
Orfila Sintes, Francina Maria
STEI-i
Presidenta; Comissió Paritària i Permanent
Moreno Gómez, Carlos UGT Vicepresident; Comissió Paritària i Permanent
Calafat Ripoll, Caterina STEI-i Secretària; Comissió Permanent
Teruel Aguilar, Antonio E. Amer Fernández, Joan STEI-i  
Mulet Forteza, Carlos STEI-i  
Capellà Roig, Margalida STEI-i Comissió Paritària
Marcos Moreno, Marta Isabel STEI-i  
Alorda Ladaria, Bartomeu STEI-i Comissió d’Acció Social
Santana Gallego, Maria STEI-i  
Pujol Nadal, Ramon STEI-i Comissió d’Acció Social
Monserrat Roig, Catalina STEI-i  
Morey López, Mercedes STEI-i  
de Ozollo García, M. Rosa STEI-i  
Bennàssar Moyà, Antoni STEI-i  
Salinas Bueno, Iosune UGT Comité Seguretat i Salut
García Toro, Mauro UGT  
Vázquez Amer, M. Magdalena UGT  
Guerrero Tomé, Carlos UGT  
Bosch Donate, Elisa UGT  
Miró Bonet, Rosa CCOO Comissió Paritària, Permanent i Formació
Moreno Mulet, Cristina CCOO