Membres

Junta del PDI

Per a qualsevol informació, escriviu a: Guillem X. Pons Buades; Manuel González Hidalgo; Isabel Escandell Proust.

Nom Sindicat Càrrec

Pons Buades, Guillem Xavier

STEI-i

President; Comissió Permanent; Comitè de Seguretat i Salut laboral; Comissió d’Acció Social

Escandell Proust, Isabel

STEI-i

Secretària; Comissió Permanent

Aguiló Pons, Isabel

STEI-i

Comissió de Formació

Mir Torres, Arnau

STEI-i

 

Picos Gayà, Rodrigo

STEI-i

 

Mesquida Cantallops, Joan Antoni

STEI-i

 

Ribas Carbó, Miquel

 STEI-i

 

González Hidalgo, Manuel

UGT

Vicepresident; Comissió Permanent; Comissió d’Acció Social

Falero Folgoso, Francisco José

UGT

Comissió de Formació

Ferrer Gomila, Josep Lluís

UGT

 

De Pedro Gómez, Joan Ernest

UGT

 

Estrany Bertós, Joan Josep

UGT

 

Miquel Novajra, Alexandre

CCOO

Comissió Permanent; Comitè de Seguretat i Salut laboral

Comitè d'empresa

Per a qualsevol informació, escriviu a: Francina Orfila-Sintes; Carles Mulet; Carlos Moreno Gómez; Noemi Sansó Martínez.

Nom Sindicat Càrrec

Orfila Sintes, Francina Mª

STEI-i

Presidenta; Comissió Permanent; Comissió Paritària; Comissió d’Acció Social

Alonso Paul, Eduard

STEI-i

Secretari; Comissió Permanent; Comissió Paritària

Genovart Balaguer, Juana Isabel

STEI-i

 

Morales Raya, Matilde

STEI-i

 

Morey López, Mercedes

STEI-i

 

Torrens Caldentey, Gabriel

STEI-i

 

Lázaro Castillo, Amparo

STEI-i

 

Tereul Aguilar, Antonio Esteban

STEI-i

 

Capa Corrales, Maria

STEI-i

 

Pons Miró, Daniel Gabriel

STEI-i

 

Amer Fernández, Joan Alfred

STEI-i

 

Díaz Moriana, Mª Vanessa

STEI-i

 

Salinas Bueno, Josune

UGT

Comitè de Seguretat i Salut

Moreno Gómez, Carlos

UGT

Vicepresident, Comissió Permanent; Comissió Paritària

Casado de Staritzky, Tatiana

UGT

 

Guerrero Tomé, Carlos

UGT

 

Bosch Donate, Elisa

UGT

Comissió de Formació

Capó Juan, Miguel Ángel

UGT

 

Miró Bonet, Rosa

CCOO

 

Sansó Martínez, Noemí

CCOO

Comissió Permanent; Comissió Paritària; Comissió d’Acció Social

Moreno Mulet, Cristina

CCOO